Recykling układów elektrycznych i zarządzanie
frakcjami metali

drukuj

Grupa Elemental Holding

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i rafinerii. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu.

Holding specjalizuje się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz metali szlachetnych głównie pochodzących z układów elektronicznych i zużytych katalizatorów. Grupę tworzą obecnie następujące spółki: Syntom SA, Tesla Recycling, Terra Recycling, EMP Recycling, Metal Holding, Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade Limited Company, PGM Group, Kat-Metal, AWT Recycling, Platinium MM, RECAT GmbH oraz Evciler Elemental.

 • Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – domeną spółki jest recykling metali nieżelaznych. Firma zapewnia również kompleksowe rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali nieżelaznych. Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych, kilkuset kontenerów oraz kilkudziesięciu punktów skupu na terenie całego kraju oraz na terytorium Niemiec i w Czechach . Więcej informacji: www.syntom.pl
 • Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
 • Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Więcej informacji: www.terrarecycling.com
 • EMP Recycling - lider litewskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektroniczneych oraz katalizatorów samochodowych. Posiada zakład przetwarzania lodówek, linie produkucyjne do przetwarzania katalizatarów, kabli i zużytej elektroniki oraz laboratorium analiiz próbek. Więcej informacji: www.emp.lt
 • Metal Holding - to spółka specjalizująca się w handlu metalami nieżelaznymi i żelaznymi. Spółka dysponuje trzema placami złomowymi, wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery). Synergia Metal Holding ze spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów. 
 • Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade Limited Company działa w sektorze metali szlachetnych. Podstawowym obszarem działalności firmy jest zbieranie, demontaż i pośrednictwo w recyclingu urządzeń elektronicznych/elektrycznych (elektroodpady) i  katalizatorów nie tylko w Turcji, ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach sąsiadujących. Więcej informacji: www.evcilerkimya.com
 • PGM Group - polska spółka zajmująca się recyklingiem zużytych katalizatorów samochodowych. www.pgmg.eu
 • Kat-Metal - ta działająca na rynku od 2011 roku jest obecnie liderem fińskiego rynku recyclingu elektroniki, katalizatorów samochodowych i akumulatorów. W sposób odpowiedzialny, zgodny z najwyższymi standardami i bezpieczny realizuje zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów. Współpracuje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w skup i zbiórkę odpadów, a także kompleksowo obsługuje sektor przemysłowy. Jest członkiem lokalnych organizacji recyclingu, obrotu złomem i demontażu samochodów, aktywnie wspiera i realizuje koncepcję tzw. urban mining (górnictwo miejskie), czyli odzysku materiałów z nieużywanej infrastruktury i sprzętu. Więcej informacji: www.katmetal.fi/
 • AWT Recycling - działa na rynku brytyjskim od 2009 roku. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych. Więcej informacji: www.allwastetrading.com
 • Platinium MM - polska spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz filtrów DPF, a także innych odpadów zawierających metale szlachetne. Więcej informacji: www.platiniummm.pl
 • RECAT GmbH jest zlokalizowana strategicznie w południowo–zachodniej części Niemiec, posiada sieć zakupową w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji oraz w krajach północno – zachodniej Afryki. Spółka posiada zezwolenie na utylizację odpadów zużytych katalizatorów (w tym zawierających substancje niebezpieczne) w zakresie ich zbierania, przewozu, składowania i przerobu. RECAT posiada możliwość badania dokładnej zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi metodami (ICP) w ramach posiadanego laboratorium. W zakresie swojej działalności Spółka prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych baterii i akumulatorów, w tym baterii litowo–jonowych. Wśród kadry zarządzającej i współpracującej z RECAT są osoby z tytułami naukowymi oraz rzadkimi uprawnieniami w dziedzinie recyklingu. Więcej informacji: www.recat.de  

 • Evciler Elemental zajmuje się koordynacją działalności Grupy na rynkach bliskowschodnich, azjatyckich i afrykańskich, gdzie znajdują się obecnie przedstawicielstwa handlowe. Spółka działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Dubaju.

W 2017 roku Grupa wypracowała 32,31 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 1 394,94 mln zł.

Od lipca 2012 roku do grudnia 2013 roku, akcje Elemental Holding SA notowane były na rynku NewConnect w Warszawie.

18 grudnia 2013 roku, Grupa przeniosła notowania na rynek regulowany GPW.

O firmie

Tesla Recycling – wchodząca w skład grupy kapitałowej Elemental Holding - jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci.

Misją firmy Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych ze zbieraniem, transportem i odzyskiem, w tym recykling, odpadów oraz minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, przy zastosowaniu innowacyjnych na krajowym rynku rozwiązań. (więcej)

Kontakt

 

Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Traugutta 42 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel.: +48 22 379 78 21

fax: +48 22 379 78 22

e-mail: