Recykling układów elektrycznych i zarządzanie
frakcjami metali

drukuj

Odzysk i recykling odpadów

W trosce o środowisko naturalne firma Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stale udoskonala procesy technologiczne dotyczące przetwarzania odpadów i odzyskiwania surowców oraz poszukuje nowych rozwiązań, aby przywrócić do obiegu jak największą liczbę surowców nadających się do ponownego wykorzystania. Nasi pracownicy nastawieni są na stałe poszerzanie wiedzy na temat najnowocześniejszych metod odzysku i recyklingu odpadów, by wykorzystywać ją później w swojej codziennej pracy.

Wszystkie usługi wykonujemy w oparciu o przewidziane prawem stosowne zezwolenia na odzysk i recycling odpadów.

O firmie

Tesla Recycling – wchodząca w skład grupy kapitałowej Elemental Holding - jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci.

Misją firmy Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych ze zbieraniem, transportem i odzyskiem, w tym recykling, odpadów oraz minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, przy zastosowaniu innowacyjnych na krajowym rynku rozwiązań. (więcej)